Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Zostań z Jezusem

Nie było cię tam. To nie twoja wina, że Jezus umarł. Myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem i że starasz się żyć w dobry sposób. A jednak ty i ja robimy to, co wiemy, że jest złe. Co więc zrobić, gdy zastanowimy się, jak Bóg chce, abyśmy żyli? Popełniamy też wiele błędów, tak jak Adam i Ewa oraz wszyscy inni w historii. Mija 2000 lat od śmierci Jezusa na krzyżu. Ale w pewnym sensie byłeś tam wtedy. Bo to złe postępowanie ludzi, ich grzechy, sprawiły, że Jezus znalazł się na krzyżu.

Ty też robiłeś w swoim życiu złe rzeczy. Myślałeś o sobie bardziej niż o innych, kochasz pieniądze, kochasz seks i władzę. A może to coś innego, co To jest to, co ukrzyżowało Jezusa. Wąż dotknął także nas. Dlatego byłeś tam również, gdy Jezus został ukrzyżowany.

Król na krzyżu

Jezus z Nazaretu został ukrzyżowany, bo ludzie są źli. Ale stało się też coś innego. Kiedy Jezus był na krzyżu, stał się królem. Stał się królem, który umarł za swój lud. Kiedy Jezus umarł, zabrał ze sobą zło wszystkich ludzi. Zabrał też ze sobą smutek i cierpienie ziemi. Jezus wziął na siebie grzechy ludzi. To tak jak wtedy, gdy wąż ukąsi człowieka, a do środka dostanie się trucizna.

Zło człowieka weszło w jego ciało. Ale potem nadepnął na głowę węża.

Bo po przyjściu śmierci żadne zło nie może pozostać. Jezus był i jest Synem Bożym. On nie zrobił nic złego, ale został ukarany, więc ty nie musisz. A kiedy Jezus zawisł na krzyżu, powiedział: „Wykonało się”. Otworzył drogę powrotną do ogrodu Eden, do raju. Aby ludzie mogli znów być z Bogiem. Śmierć nie zwyciężyła. Mocą Bożą Jezus zmartwychwstał, zaczął żyć na nowo. Pokazuje, że zło nie ma mocy. Istnieje życie po śmierci.

Biblia: Jezus jest Królem

Po tym jak Jezus wrócił do życia, rozesłał swoich przyjaciół, uczniów, po całym świecie. Mieli powiedzieć całemu światu, że Jezus jest Królem. Mieli oni sprowadzić Boże błogosławieństwo na wszystkie narody, jak Bóg obiecał Abrahamowi.

Być chrześcijaninem to żyć tak jak chce Jezus i mówić ludziom o Jezusie, że Jezus jest Panem. Następnie szerzysz jego królestwo na ziemi. Nosisz obraz Jezusa, będąc miłosiernym wobec innych ludzi i myśląc bardziej o innych niż o sobie. Kiedy jesteś chrześcijaninem, walczysz ze złem, które wciąż istnieje na świecie. Walczysz o przebaczenie, miłość i sprawiedliwość.

W Biblii są cztery Ewangelie, które opowiadają o życiu Jezusa. Ewangelia oznacza „dobrą nowinę”. To jest historia Jezusa, że jest królem. Możesz stać się częścią Królestwa Bożego, jeśli powiesz, że Jezus jest Panem i zaczniesz żyć swoim życiem tak, jak chce tego Jezus. Że Jezus jest najważniejszy w twoim życiu. Wtedy będziesz miał nadzieję na swoje życie: Że Jezus powróci. Wtedy całkowicie powstrzyma zło. I będzie nowe niebo i nowa ziemia.

Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. Nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia”. (Jan 5:24)

(Mówię wam, co jest prawdą: kto słucha mojego słowa i wierzy w tego (Boga), który mnie posłał, ma życie wieczne. Nie będzie potępiony, przeszedł ze śmierci do życia).

To jest drzewo życia, które było w ogrodzie Eden. Teraz mamy w nim udział przez Jezusa Chrystusa. Ty też możesz żyć takim życiem! Różnica między Biblią a Ewangelią. Biblia. Ewangelia. Stary Testament, Nowy Testament

Ewangelia jest częścią Biblii. Biblia jest biografią ludów, z których później pochodził Chrystus. Ewangelia to historia życia jednego człowieka – Chrystusa. Biblia ma złożoną kompozycję, dzieli się na Stary Testament i Nowy Testament. Stary Testament opisuje czas od stworzenia świata do narodzin Chrystusa. Nowy Testament, czyli sama ewangelia (dobra nowina) – od narodzin Chrystusa do objawienia przekazanego przez Chrystusa za pośrednictwem Jana (łącznie z Apokalipsą) i składa się z kilku ksiąg różnych autorów. Najważniejsze biografie życia i dzieła Chrystusa mają czterech autorów: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Są jeszcze inne, w tym mityczny od Judasza, ale wszystkie, poza tymi 4 zawartymi w Biblii, zostały uznane … Więcej informacji na stronie https://niezalezna.pl/294142-rusza-v-kongres-nowej-ewangelizacji-haslem-przewodnim-radosc-milosci

Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte to zbiór świętych ksiąg wchodzących w skład Biblii, napisanych z natchnienia Ducha Świętego przez proroków (Stary Testament) i uczniów Pana Jezusa Chrystusa, świętych apostołów (Nowy Testament). Biblia to greckie słowo, które w tłumaczeniu oznacza „księgi” (). 21.2. Czym są Stary i Nowy Testament?

Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament. Cały okres od stworzenia świata do przyjścia Zbawiciela na ziemię nazywamy Starym Testamentem, czyli starą (starożytną) umową lub unią między Bogiem a ludźmi, według której Bóg przygotował ludzi na przyjęcie obiecanego Zbawiciela . Ludzie musieli pamiętać o Bożej obietnicy (przyrzeczeniu), wierzyć i oczekiwać przyjścia Chrystusa.

Spełnienie tej obietnicy – przyjście na ziemię Zbawiciela – jednorodzonego Syna Bożego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, nazywamy Nowym Testamentem, ponieważ Jezus Chrystus po pojawieniu się na ziemi, pokonaniu grzechu i śmierci, zawarł z ludźmi nowe przymierze, czyli umowę, zgodnie z którą każdy może ponownie …

Osoba, która przychodzi do wiary chrześcijańskiej, pyta najpierw, czym jest Ewangelia? Część Biblii czy osobny tekst święty? Ogólnie rzecz biorąc, pytania dotyczące Ewangelii poruszały i nadal poruszają umysły nie tylko zwykłych chrześcijan, ale także duchownych. Spróbujmy dowiedzieć się, czym jest ewangelia. Pozwoli to w przyszłości uniknąć błędów i niezrozumienia Biblii.

Informacje ogólne

Wiele źródeł w różny sposób interpretuje ewangelię i daje różne odpowiedzi na pytanie, co oznacza słowo ewangelia. Najczęściej więc stwierdza się, że ewangelia to wczesnochrześcijańskie pismo, które opowiada o życiu i dziełach Chrystusa. Konwencjonalnie ewangelie można podzielić na kanoniczne i apokryficzne. Kiedy ludzie mówią o ewangelii kanonicznej, mają na myśli to, że jest ona uznawana przez Kościół i stanowi część Nowego Testamentu. Jego powstanie przypisuje się apostołom i nie jest ono kwestionowane.

Pisma te są podstawą kultu chrześcijańskiego. W sumie są cztery…

Biblia jest księgą, która stała się fundamentem kilku światowych religii, takich jak chrześcijaństwo, islam i judaizm. Pismo Święte zostało przetłumaczone na 2.062 języki, co stanowi 95 procent języków świata, a 337 języków można przeczytać w całości.

Biblia wpłynęła na sposób życia i światopogląd ludzi z każdego kontynentu. I nie ma znaczenia czy wierzysz w Boga czy nie, ale jako osoba wykształcona powinieneś wiedzieć co to jest książka, na której tekstach opierają się prawa moralności i filantropii.

Samo słowo Biblia jest tłumaczone ze starożytnej greki jako „księgi” i jest zbiorem tekstów różnych autorów, napisanych w różnych językach i w różnym czasie z pomocą Ducha Bożego i za Jego sugestią. Pisma te stanowiły podstawę dogmatów wielu religii i w większości są uznawane za kanoniczne. Słowo „gospel” oznacza „ewangelię”. Teksty Ewangelii opisują życie Jezusa Chrystusa na ziemi, Jego dzieła i naukę, ukrzyżowanie i …

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz